2004-2024 Všechna práva vyhrazena

Obec Klenovka, 535 01 Přelouč, (dále jen "obec Klenovka")

informuje účastníky obecních akcí o tom, že:

1. a) běžně pořizuje ilustrativní fotografie, video nebo audiozáznam z obecních akcí, ze kterých není možné určit totožnost účastníka, například celkové fotografie a záběry z akce, kde nejsou účastníci zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí více, než křestní jméno, v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 zákona č. 89/21012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), b) případech, kdy je to pro prezentaci obce vhodné, pořizuje uvedené fotografie, video nebo audiozáznam tak, že lze určit totožnost účastníka, zejména uvedením jména a příjmení a/nebo podrobného portrétu, kdy jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení, c) fotografie, video nebo audiozáznam pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti obce Klenovka formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – na webových stránkách, v místním tisku, v obecní kronice apod., d) omezený rozsah fotografie, video nebo audiozáznam může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie obce), v těchto případech není třeba udělovat svolení a souhlas, 2. V případech zvláštních akcí pořádaných obcí Klenovka, kdy je to vhodné, připojujeme k takto zachycené podobě účastníka ke jménu a příjmení další údaje - například o účasti na akci konkrétního data apod. Pak již jde o zpracování osobních údajů a pořízení a zveřejnění vyžaduje souhlas (ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení GDPR“). 3. Podáním výše uvedené informace splnila obec Klenovka podmínku pro vyjádření tzv. konkludentního souhlasu s pořizováním fotografie, video nebo audiozáznam na akcích pořádaných obcí Klenovka a jejich zveřejňováním ve výše uvedeném rozsahu. GDPR je obecné nařízení na ochranu osobních údajů, které vstoupilo v platnost 25. května 2018. 4. Máte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte. Pokud si přejete opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, tak nás prosím kontaktujte. Jako kontakt můžete využít níže uvedené emailové adresy: Pro data umístěná na webu www.klenovka.cz použijte email: Pro data uvedená na ostatních místech, jako jsou: obecní materiály, zápisy, atd… použijte email: